MAGNA Deti v núdzi

Keňa

Keňa report 2009

Viac ako polovica populácie Keňanov, takmer 16 miliónov ľudí je chudobných a až 7.5 miliónov žije v extrémnej chudobe. Osemdesiat percent chudobnej populácie žije na vidieku. Napriek tomu, že Keňa predstavovala jednu z najlepšie sa rozvíjajúcich ekonomík v regióne, dnes patrí medzi najchudobnejšie na svete. V rebríčku UNDP pre Index ľudského rozvoja je aktuálne zaradená na 143. mieste z celkového počtu 187 krajín. Severnú časť Kene pravidelne ohrozujú extrémne suchá, čo má za následok vysoký výskyt podvýživy hlavne u malých detí. Na následky spojené s HIV/AIDS denne zomiera stále 700 ľudí.

REPORT AKTIVÍT KEŇA 2009

Medzinárodní pracovníci: 4; Lokálni pracovníci: 56

Infekčné ochorenia, HIV/AIDS a podvýživa; starostlivosť o matku a dieťa.

Keňa patrí medzi krajiny s nízkym príjmom a potravinovým deficitom, ktorej hmotný ročný domáci produkt je 1.242 amerických dolárov na hlavu (údaje Svetovej Banky, rok 2007). V rebríčku UNDP pre Index ľudského rozvoja bola Keňa označená v roku 2007 za krajinu s priemerným ľudským rozvojom a umiestnená na 148. mieste krajín rozvojového sveta z celkového počtu 177 krajín.

Krajina je obzvlášť zraniteľná voči opakovaným prírodným katastrofám (suchá, záplavy), trpí problémami znečistenia vodných zdrojov či postupujúcej deforestácie. I naďalej sa vyznačuje pomerne vysokou i keď ustupujúcou mierou výskytu HIV a AIDS, ktorá sa podľa čísiel z roku 2006 pohybovala na úrovni 4,6% (priemerná hodnota za celú krajinu).  Počet nakazených osôb sa v roku 2001 pohyboval v rozpätí 1,3 až 1,5 milióna ľudí, v roku 2007 (pri klesajúcej miere výskytu avšak vďaka významnému nárastu populácie) sa tento počet zvýšil na 1,5 až 2 milióny ľudí.

Podľa posledných odhadov z roku 2007 žije v Keni 1,5 až 2 milióny ľudí s HIV/AIDS, čo tvorí takmer 5% populácie. Z toho infikovaných detí do 14 rokov je 130 až 180 tisíc a žien v reprodukčnom veku nad 15 rokov od 800 tisíc do 1,1 milióna. Ženy pritom tvoria až 60 percent nakazenej dospelej populácie vo veku nad 15 rokov. Miera výskytu HIV/AIDS v dospelej populácii (od 15 do 49 rokov) je 8-10%.  Juhovýchodná provincia Nyanza, v ktorej Magna pôsobí, má najväčší výskyt po oblasti Nairobi, kde ženy predstavujú 2/3 nakazených. Priamo v distrikte Kombewa, kde spolupracujeme s partnerskou oblastnou nemocnicou, je miera výskytu HIV/AIDS 7,8 %. Komparatívne vysoká miera prevalencie súvisí i s faktom, že historicky je provincia Nyanza politicky a ekonomicky silne marginalizovanou oblasťou, ktorá bola zvlášť, vychádzajúc z minulých politických pomerov, značne zbedačená. Približne 1,2 milióna novonarodených detí, približne 9% tehotných žien bolo infikovaných HIV/AIDS. Podľa odhadov sa tak narodilo vyše 100 tisíc detí, ktoré boli vystavené vírusu HIV (tzv. HIV exposed children) a pri predpokladanej miere prenosu HIV z matky na dieťa 40%, odhad hovorí o najmenej 40 tisíc novonarodených HIV pozitívnych deťoch. Štatistiky rovnako ukazujú, že 47% HIV pozitívnych žien, ktoré rodili v posledných rokoch, bolo testovaných na HIV práve v rámci antenatálnej starostlivosti. Tieto čísla poukazujú na význam a dôležitosť pripravenosti programov zamedzenia prenosu HIV z matky na dieťa (PMTCT), ktoré dokážu HIV pozitívnu tehotnú ženu v antenatálnej starostlivosti zachytiť ešte pred pôrodom a nastaviť na potrebnú PMTCT a ARV liečbu.

Situáciu ďalej sťažuje skutočnosť, že väčšina (až 83%) populácie v Keni nepozná svoj HIV status.

Vysoké ceny potravín si vyberajú dane na každodennom živote keňanov. Odhaduje sa, že 5,6 milióna ľudí v Keni bolo vystavených neistote každodenného prísunu jedla spôsobeným práve nárastom cien potravín a paliva. Aby sa ľuďom podarilo denne čeliť nárastom cien potravín, sú nútení znižovať prísun denného množstva jedla, či nakupovať lacné dostupné potraviny. Množstvo prípadov podvýživy je vo väčšine krajiny kritické. V niektorých distriktoch Kene, až štvrtina detí trpí akútnou podvýživou.

Okolo 31% detí vo veku nižšom ako päť rokov je zakrpatených (najmä pokiaľ ide o ich výšku) a okolo 20% trpí podváhou. V porovnaní s mestskými oblasťami je stupeň podváhy a zakrpatenia zhruba o 10% vyšší vo vidieckych oblastiach. Okrem toho tri zo štyroch detí v tejto vekovej skupine trpí anémiou a trpí ňou aj jedna z každých dvoch žien a jeden z patich mužov. Takmer polovica keňských detí pod päť rokov a žien v reproduktívnom veku tiež čelí riziku nedostatku zinku.

Nedostatok vitamínu A stále prevažuje u detí a žien vo všeobecnosti, a tiež medzi špecifickými podskupinami mužov. Výrazné problémy v oblasti verejného zdravia sú spôsobené rozšíreným nedostatkom mnohých stopových prvkov, v pozadí ktorých stojí nedostatok vitamínu A, zinku a železa.

Odhaduje sa, že viac ako 23 000 úmrtí detí súvisí so zvýšenou náchylnosťou na infekcie, ktorú spôsobuje nedostatok vitamínu A, a že okolo 70% detí v Keni vyrastá so zníženou imunitou. Vo všeobecnosti možno povedať, že situácia v oblasti výživy Keňskej populácie je naďalej zúfalá.

Operačnou základňou MAGNA v Keni je krajská nemocnica Kombewa spolu so zdravotným centrom Nyahera v provincii Nyanza. MAGNA v týchto zdravotných zariadeniach sprostredkúva technickú podporu, komplexnú lekársku a sociálnu starostlivosť o matku a dieťa. Hlavným zameraním MAGNA v Keni je prevencia prenosu vírusu HIV z matky na diaťa (PMTCT), pediatrická liečba HIV/AIDS a podvýživa.

V roku 2009 MAGNA asistovala pri 3,126 prenatálnych prehliadkach, kedy zároveň 1,082 žien absolvovalo poradenstvo týkajúce sa testovania, prevencie prenosu a ochrany pred vírusom HIV.

Kadžý mesiac v PMTCT programe sme poskytovali starostlivost v priemere pre 45 HIV pozitívnych žien, celkovo v roku 2009 bolo 1,048 žien testovaných na zistenie ich HIV statusu počas prenatálnych prehliadok, ako aj krátko pred pôrodom. Od začiatku programu (2007) do neho vstúpilo 1,127 žien a narodilo sa 518 detí.

Projekt sprostredkúva a zabezpečuje týmto ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť s cieľom zabrániť prenosu HIV vírusu z matky na novorodenca. Následne sa MAGNA stará o novorodenca v HIV exposed programe (program pre deti narodené HIV pozitívnym matkám). V roku 2009 bolo 596 detí v exposed programe, ktorým Magna zabezpečovala lekársku, sociálnu a nutričnú starostlivosť.

MAGNA takisto sprostredkúvala lekársku asistenciu pre 5,667 HIV pozitívnych ľudí, z ktorých 365 bolo detí.

Podľa nutričnej správy z roku 2009 Magna distribuovala 686 vriec nutričnej stravy - Advantage Food pre HIV pozitívne tehotné a dojčiace matky, 1,221 vriec nutričnej stravy - First Food pre exposed deti a 2,356 vriec nutričnej stravy - Foundation Plus Food pre HIV pozitívnych pacientov. V roku 2009 v Nutričnom Centre MAGNA nutricionisti poskytli 4,155 individálnych konzultácií a 71 skupinových pre HIV pozitívnych pacientov registrovaných v nutričnom programe.

MAGNA dbá na domácu starostlivoť o pacienta, ktorú zabezpečuje prostredníctvom Home Base Care návštev našimi terénnymi pracovníkmi, ktorý v samotnom roku 2009 vykonali  6,960 návštev pre 1,587 matiek a ich deti, ktoré boli sledované aj domácej starostlivosti. Od roku 2007 Magna terénni pracovníci v rámci Home Base Care vykonali 43,251 návštev priamo v rodinách naších pacientov.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Keni od roku 2006.

Kam smerujú Vaše peniaze