MAGNA Deti v núdzi

Nikaragua

Nikaragua report 2009

Nikaragua zostáva jednou z najchudobnejších krajín západnej hemisféry. Chudoba postihuje 2,3 miliónov ľudí, pričom v krajine žije 900 000 ľudí v podmienkach extrémnej chudoby. V rebríčku UNDP pre Index ľudského rozvoja je aktuálne zaradená na 129. mieste z celkového počtu 187 krajín.Každé tretie dieťa trpí chronickou podvýživou a 20% detí trpí kritickým stavom podvýživy. V krajine je veľmi limitovaný prístup k pitnej vode a vyhovujúcej sanitácii, hlavne čo sa týka odľahlejších oblastí. Väčšina úmrtí detí je spôsobená chorobami, ktoré sú za iných okolností liečitelné, ako napríklad hnačky, ochorenia dýchacích ciest a podvýživa.

REPORT AKTVÍT NIKARAGUA 2009

Medzinárodní pracovníci: 2; Lokálni pracovníci/dobrovoľníci: 75

Všeobecná medicína, infekčné ochorenia, podvýživa a starostlivosť o matku a dieťa.

Nikaragua zostáve jednou z najchudobnejších krajín západnej hemisféry. V Nikaragui žije zhruba 5,1 milióna obyvateľov, kedy  52%  tvorí  skupinu ľudí  mladších ako 18 rokov. Chudoba postihuje 2,3 miliónov ľudí, pričom v krajine žije 900.000 ľudí v podmienkach extrémnej chudoby. Takmer 50% populácie žije z menej ako jedného doláru na deň. Vo vidieckych oblastiach 87% domácností je považovaných za chudobné a spolu 60% domácností žije v stave núdze. U detí sa takáto miera chudoby premieta do miery úmrtnosti vo výške 71,8%, hoci experti súhlasia s názorom, že je tu minimálne 58% prípadov zostáva nezaznamenaných.Každé tretie dieťa trpí chronickou podvýživou a 20% detí trpí kritickým stavom podvýživy. Miera úmrtnosti matiek v pomere 150 úmrtí na 100 tisíc je neprijateľne vysoká. V krajine je veľmi limitovaný prístup k pitnej vode a vyhovujúcej sanitácii, hlavne čo sa týka odľahlejších oblastí. Väčšina úmrtí detí je spôsobená chorobami, ktoré sú za iných okolností liečitelné, ako napríklad hnačky, ochorenia dýchacích ciest a podvýživa.

Hlavou rodiny v každej štvrtej domácnosti je žena. Rodinné násilie vedie k rozpadu rodín a ku kultúre násilia. A taktiež až 36% detí nie je legálne registrovaných vzhľadom k nefunkčnosti administratívy a zákonov. Iba 5% telesne postihnutých detí sa dostáva špeciálna starostlivosť a podpora. Sexuálne zneužitia detí a mladistvých, drogy a násilie sú alarmujúcimi problémami vystupujúcimi v súčastnosti na povrch.  Prítomnosť približne 76.000 nášlapných mín je naďalej faktorom vysokého rizika pre deti a mladistvých.

Nikaragua ma najviac adolescentných tehotenstiev v Centrálnej Amerike. Podľa oficiálnych čísiel, v prípade 40 a 45% všetkých tehotenstiev, ktoré registruje nikaragujský systém verejného zdravotníctva, ide o dievčatá vo veku od 15 do 19 rokov, teda vek, ktorý je považovaný z pohľadu pôrodníctva za vysoko rizikový. Podobný pomer medzi chudobou a adolescentým tehotenstvom je vlastný viacerým rozvojovým krajinám. V Nikarague je nechcené adolescentné tehotenstvo len ďalším z mnohých charakteristík chudoby.

Magna prevádzkuje mobilnú kliniku pre odľahlé oblasti, ktorá operuje z mesta Leon na severozápade Nikaragui. Projekt mobilnej kliniky Magny (Magna Clinica Ambulante) poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť, potravinovú bezpečnosť, manažment stredne ťažkej a akútnej podvýživy, vakcinácie, špeciálnu starostlivosť asistenciu adolescentným tehotným ženám, vrátane odbornej psychosociálnej pomoci. Mobilná klinika operuje v 10 regiónoch v distrikte Subtiava a Leon, v ktorých je ekonomická a zdravotná situácia najvážnejšia.  V spádovej oblasti Mobilnej kliniky žije 8 319 obyvateľov v 1470-tich rodinách. Jedná sa o nasledovných desať komunít: Abangasca Norte, Abangasca Central, Abangasca Sur Goyena, Sur, Nueva Vida, Troilo, Los Barzones, Clariza Cardenas, Carlos Canales, Las Parcelas. Táto oblasť je domovom pôvodnej (indiánskej) populácie, ktorá žije v ťažkých podmienkach v oblasti s veľmi nízkou zdravotníckou infraštruktúrou a obrovskou mierou nezamestnanosti.

Mobilná klinika poskytla  lekársku asistenciu pre 7.010 pacientov z toho bolo pediatrických 3.378 v samotnom roku 2009.

Mobilná klinka vykonala 6.523 návštev v rámci domácej starostlivosti (tzv. home based care), vrátane domácich návštev u detí mladších ako 5 rokov, kde skontrolované ich zdravotné kartičky a dátumy vakcinácií. Bola prevedená kontrola imunity tých pacientov, ktorí nenasledovali svoj imunizačný plán. Terénni pracovníci pritom vykonali 2.382 návštev tehotných žien, ktorým poskytli poradenstvo v oblasti výhradného kojenia, dôležitosti predpôrodných prehliadok, dodržiavania hygieny počas tehotenstva a po pôrode a užívania vitamínov a liekov. Pracovníci ženy naučili rozpoznávať príznaky nebezpečenstva počas tehotenstva a vyškolili ich v oblasti plánovania rodičovstva. Magna venuje adolescentným tehotným ženám, nakoľko z pohľadu pôrodníctva sa považuje za vysoko rizikový. Päťdesiatpäť percent (55%) úmrtí matiek je vo vekovej skupine od 19 do 25 rokov. Od roku 2007 prešlo programom 546 žien, v roku 2009 do neho vstúpilo 238 mladých žien.

Počas roku 2009 Magna zmerala a odvážila 2.714 detí vo veku menej ako 5 rokov. Identifikovali sme 212 podvýživených detí. 86 detských pacientov, ktorí prešli kontrolou bolo vážne podvyživených, 126 stredne podvyživených a viac ako 18 percent pacientov trpelo nedostatkom základných výživných látok v rôznej miere. Pre vybraných detských pacientov Magna distribuovala kojenecké mlieko a obohatenú teraputickú stravu. Kontroly a prehliadky sa konali na mesačnej báze.

Nutričné poradenstvo, hygienické kontroly a kontrolné antropometrické merania sú súčasťou každej návštevy.

V oblasti plánovania rodičovstva Magna navštívila 1.204 žien, ktorým bol vysvetlený význam a stratégie plánovaného rodičovstva a prízvukovaná dôležitosť dodržiavania harmonogramu stretnutí. Ženy boli takisto pozvané na vyšetrenie v rámci mobilnej kliniky či zdravotníckeho zariadenia. Terénny sociálny pracovník a sestra aktualizovali záznamy týkajúce sa edukačných a školiacich aktivít.

Mobilná klinika distribuovala 880 plagátov a 900 letákov, ktoré sa týkali preventívnych opatrení v oblasti vírusových ochorení a možností zdravotnej starostlivosti, ktorú mobilná klinika ponúka.

Spolu s poskytovaním lekárskych služieb, mobilná klinika sprostredkúvala tréningy pre pôrodné asistentky v komunitách a vzdelávacie programy zamerané na prevenciu prenosu chorôb, prevenciu nákazy infekciami ako sú malária, horúčka dengue, HIV/AIDS a iných. Špecializovaný vzdelávací tím sprostredkoval vzdelávanie 15.982 klientom z komunít počas organizovania 896 lekcií zameraných na ochorenia dýchacích ciest, hnačky a červy, horúčka dengue, malária, plánované rodičovstvo, správne kojenie, leptospiróza, PAP, zdravotná starostlivosť o novorodenca a deti mladšie ako 5 rokov, monitorovanie rastu dieťaťa a dôležitosť  imunizácie.

Magna Deti v Núdzi pracuje priamo s komunitami pri budovaní sanitačného systému, pri zabezpečovaní a udržiavaní zdrojov s pitnou vodou spolu s propagáciou správnej hygieny a priamou výstavbou studní a latrín. Program bol zahájený konštrukciou 100 studní a 100 latrín vo svojej prvej fáze. V druhej fáze sme už vybudovali 108 latrín a 35 studní. V súčasnosti (v roku 2009) plánujeme vybudovať dodatočných 50 latrín a ďalších 20 studní. Miestna komunita darovala svoj pracovný čas, Magna poskytuje stavebný materiál a supervíziu.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Nikaragui od roku 2007.

Kam smerujú Vaše peniaze