MAGNA Deti v núdzi

2% z dane

Príspevok 2% z dane pre vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu a pritom Vám dáva možnosť zachrániť detský život. Za vašu ochotu pomôcť Vam v mene našich lekárov a humanitárnych pracovníkov a hlavne našich pacientov ďakujeme.

VAŠE 2% Z DANE NÁM POMÔŽU ZACHRÁNIŤ VIAC DETSKÝCH ŽIVOTOV.

Každý deň vyše 400 MAGNA pracovníkov v teréne poskytuje zdravotnú pomoc a výživu deťom na troch kontinentoch sveta. Pomáhame pri humanitárnych katastrofách a poskytujeme zdravotnú starostlivosť ich obetiam. Prevádzkujeme dlhodobé projekty zamerané na pomoc deťom, ktorým ich vlastná spoločnosť, nefunkčná vláda alebo rodina nedokážu zabezpečiť adekvátnu lekársku starostlivosť. Naša stála prítomnosť v teréne nám pomáha flexibilne a efektívne pomáhať deťom a ich rodinám v núdzi.

Magna Deti v núdzi je veľmi vďačná svojim podporovateľom za ich finančnú pomoc, vďaka nej MAGNA pracovníci v teréne len v roku 2013 vykonali:

 • 101.647 ambulantných lekárskych prehliadok
 • 8.573 pôrodov
 • 1.892 pacientov sme liečili v MAGNA HIV/AIDS programoch
 • 47 sirotám s HIV/AIDS sme poskytli komplexnú inštitucionálnu starostlivosť
 • 472 obetiam sexuálneho násilia sme poskytli zdravotnú asistenciu
 • 5.453 ľudí sme testoavali na prítomnosť HIV vírusu
 • 4.485 pacientov sme liečili v MAGNA nutričných programoch
 • 18.322 pacientov s maláriou sme liečili v našich nemocniciach
 • 18.686 detí a žien v utečeneckých táboroch sme zaočkovali s cieľom znižovať úmrtnosť

 

FYZICKÉ OSOBY / ZAMESTNANCI

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane ( >>doc, >>pdf, >>rtf ).

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
Ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

5. Do Vyhlásenia ( >>doc, >>pdf, >>rtf ) doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech MAGNA DET V NÚDZI. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Poznámky:

 • Číslo účtu Magna Deti v núdzi nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa - Magna Deti v núdzi, sa do koloniek vypisuje zľava
 • Magna Deti v núdzi nemá uvedené SID - kolónku na SID nechajte prázdnu

 

FYZICKÉ OSOBY / ŽIVNOSTNÍCI

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2015.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech MAGNA DETI V NÚDZI, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa.
Ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú

Magna Deti v núdzi
občianske združenie
Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
IČO: 36 061 581

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2015) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad má, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech MAGNA DETI V NÚDZI.

Poznámky:

 • Číslo účtu Magna Deti v núdzi nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% (3%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo "Vyhlásenia pre fyzické osoby" už nepodávate.
 • IČO prijímateľa - Magna Deti v núdzi, sa do koloniek vypisuje zľava
 • Magna Deti v núdzi nemá uvedené SID - kolónku na SID nechajte prázdnu

 

PRÁVNICKÉ OSOBY

Právnické osoby môžu v roku 2015 poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Magna Deti v núdzi, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Magna Deti v núdzi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Magna Deti v núdzi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa - Magna Deti v núdzi. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:

Magna Deti v núdzi
občianske združenie
Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
IČO: 36 061 581

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Číslo účtu Magna Deti v núdzi nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa - Magna Deti v núdzi, sa do koloniek vypisuje zľava
 • Magna Deti v núdzi nemá uvedené SID - kolónku na SID nechajte prázdnu

Podrobné informácie k mechanizmu 2% sú k dispozícii aj na www.rozhodni.sk
 

Kontakt

Ak máte záujem podporiť naše aktivity a máte otázky na ktoré by ste vopred potrebovali poznať odpovede, neváhajte nás kontaktovať:

telefón:
+421 2 38 104 669

e-mail: magna(@)magna.sk

č.účtu:
1331793900/1111
UniCredit Bank Slovakia a.s.

Kam smerujú Vaše peniaze