MAGNA Deti v núdzi

Firemné darcovstvo

Magna Deti v núdzi má poslanie zachraňovať životy ľudí a pôsobiť tam, kde sa bojuje o holý ľudský život. Udržateľnosť našich projektov, ktoré humanitárni pracovníci MAGNA dokázali zrealizovať by nebola možná bez spolupráce s firmami a nadáciami.

Magna Deti v núdzi je veľmi vďačná svojim podporovateľom za ich finančnú pomoc, bez ktorej by naša práca nebola jednoducho možná. Spolu s nimi MAGNA pracovníci len v roku 2012 v teréne vykonali 152.146 ambulantných lekárskych prehliadok, 540 hospitalizovaných pacientov, 8.225 vykonaných pôrodov, 2.445 pacientov zaregistrovaných v MAGNA HIV/AIDS programoch, 47 sirôt s HIV/AIDS, ktorým bola poskytnutá komplexná starostlivosť, 386 obetí ošetrených v MAGNA programe proti sexuálnemu násiliu, 12.503 ľudí testovaných na prítomnosť HIV vírusu, 15.566 pacientov zaregistrovaných v MAGNA nutričných programoch, 4.230 domácich návštev vykonaných sociálnymi pracovníkmi, 32.795 vyliečených pacientov s maláriou, 45.599 psychologických konzultácií poskytnutých pacientom s HIV/AIDS, 62.390 detí vyšetrených vyšetrených z nutričného hľadiska a 25.414 zaočkovaných pacientov.

Partnerstvo s Magna Deti v núdzi je založené na spoločných hodnotách, úcte k ľudskému životu, ako aj pokore voči šťastiu, ktoré nebolo všetkým dopriate. Magna deti v núdzi dáva priestor všetkým firemným partnerom, ktorí hľadajú  humánne, užitočné a  zároveň efektívne využitie filantropických aktivít. Filantropia a spoločenská angažovanosť firiem a jednotlivcov je stále viac uznávaná ako progresívny spôsob prepojenia komerčnej sféry na spoločnosť. Spolupráca s Magna deti v núdzi môže významne zvýšiť Vašu reputáciu pred Vašimi partnermi, zamestnancami a zákazníkmi.

 

AKOU FORMOU MÔŽETE SPOLUPRACOVAŤ S MAGNA DETI V NÚDZI

  • Financovanie humanitárnych  a rozvojových projektov
  • Strategická podpora fungovania Magna Deti v núdzi
  • Marketingová spolupráca na medzinárodnej alebo lokálnej úrovni
  • 2% z dane, zamestnanecké zbierky a programy
  • iné

Ako náš partner budete mať MAGNA kontaktnú osobu, ktorá s Vami preberie všetky potrebné náležitosti a bude zabezpečovať komunikáciu s vami počas nášho partnerstva.


ČO ZA VAŠU PODPORU DOSTANETE
  • vaše meno a uznanie medzi darcami v Magna Deti v núdzi výročnej správe a webovej stránke
  • pravidelný prehľad aktivít, na ktorých sa spolu s Magna Deti v núdzi podieľate
  • možnosť telefonických konferencií a osobných stretnutí s MAGNA pracovníkmi v teréne
  • certifikát Magna Partner
  • pozvanie na spoločenské podujatia organizované Magna Deti v núdzi

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o spoluprácu alebo ďaľších otázok prosím kontaktujte naše fundraisingové oddelenie

Eva  Slámková, slamkova(@)magna.sk alebo na čísle +421 907 883 612.


KTO SÚ MAGNA PARTNERI V SÚČASTNOSTI?

Od svojho vzniku Magna Deti v núdzi pravidelne spolupracuje s firmami a nadáciami, ktoré sa spolu s nami podieľajú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti deťom v núdzi.

Okrem iných nás pravidelne podporujú >>

 

Kontakt

Ak máte záujem podporiť naše aktivity a máte otázky na ktoré by ste vopred potrebovali poznať odpovede, neváhajte nás kontaktovať:

telefón:
+421 2 38 104 669

e-mail: magna(@)magna.sk

č.účtu:
1331793900/1111
UniCredit Bank Slovakia a.s.

Kam smerujú Vaše peniaze