MAGNA Deti v núdzi

Inovatívne programy

Magna Deti v núdzi okrem poskytovania primárnej zdravotnej asistencie deťom v núdzi vytvára inovatívne programy na pomoc deťom a ich rodinám v boji s ochoreniami ako sú HIV/AIDS a akútna podvýživa. Programy sú finančne, časovo a logisticky veľmi náročné a vyžadujú si našu dlhodobú prítomnosť a profesionálnu znalosť. Okrem priamej pomoci pacientom sú výsledky našej práce pravidelne prezentované na svetových konferenciách a seminároch a napomáhajú k lepšej starostlivosti o pacienta.

ZASTAVENIE PRENOSU VÍRUSU HIV Z MATKY NA DIEŤA

Cieľom projektu je zminimalizovať možnosť prenosu HIV vírusu z matky na novonarodené dieťa. Vo väčšine krajín sa program PMTCT (prevention of mother to child transmission) pokladá za prioritu v boji proti HIV/AIDS a jednou z najlepších ciest ako znížiť premorenosť HIV/AIDS vo svete.

MAGNA zdravotná sestra vykonáva HIV test tehotnej žene počas prenatálnej starostlivosti v Kombewa nemocnici v Keni. Magna Deti v núdzi vo svojich programoch na zastavenie HIV vírusu z matky na dieťa prevádzkuje pre pacientov komplexnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť. © by Martin Bandžák

V krajinách rozvinutého sveta je prenos vírusu HIV z matky na dieťa veľmi zriedkavý a infikovanie novorodencov a malých detí je úplne eliminované. Obrovským kontrastom k tomuto je situácia v rozvojových krajinách, kde je možnosť prevencie prenosu ponúknutá iba 8% tehotných žien, čo chápeme ako obrovskú nerovnoprávnosť a nespravodlivosť. Prevencia prenatálneho prenosu vírusu vyžaduje úplný balík služieb, ktorý obsahuje základnú prevenciu vírusu HIV u žien, prevencia nežiaduceho tehotenstva u HIV infikovaných žien, prevencia prenosu vírusu HIV z tehotnej infikovanej ženy na novorodenca, sprostredkovanie starostlivosti, liečby a podpory ženám žijúcim s vírusom HIV a ich rodinám.

  • Každým novým dňom sa vírusom HIV vo svete infikuje až 1 800 detí, z čoho najväčšiu časť tvoria novorodenci.
  • Viac ako 90% týchto detí pochádza z rozvojového sveta a množstvo výskytu vírusu je spojené práve s prenosom z matky na dieťa.
  • Každý deň zomrie 1 400 detí mladších ako 15 rokov na choroby spôsobené vírusom HIV

Tehotná žena môže infikovať svoje nenarodené dieťa v maternici, počas pôrodu, alebo neskôr narodené dieťa materským mliekom počas dojčenia. Magna Deti v núdzi poskytuje komplexnú starostlivoť na zabránenie prenosu vírusu z matky na dieťa. Pre tehotnú HIV ženu sprostredkúvavame reproduktívnu zdravotnú starostlivosť; zabraňujeme prenosu vírusu počas tehotenstva a počas pôrodu z matky na dieťa; neskôr minimalizujeme možnosti prenosu prostredníctvom bezpečnejšej náhradnej kojeneckej stravy alebo výhradného dojčenia. Vďaka skorej diagnostike vieme v našich programoch zistiť status dieťaťa už pár týždňov po narodení, čo nám napomáha pri nastavení pacienta na liečbu. Program takisto poskytuje HIV/AIDS liečebné služby pre rodiny pacientov - partner a ostatní súrodenci. Sledovanie správnosti a časovej pravidelnosti užívania antiretrovirálnej liečby HIV u pozitívnych tehotných žien a novorodencov podstatne znižuje riziko prenosu vírusu z matky na dieťa. HIV pozitívnym matkám takisto umožňujeme prístup k antiretrovirálnej liečbe. MAGNA program zabezpečuje plnohodnotnú starostlivosť pre dieťa počas jeho prvého roku života.

Magna Deti v Núdzi prevádzkuje v súčasnosti program na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa v Kambodži, Keni, Nikaragui a Vietname. Úspešnosť minmalizácie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa dosahuje v MAGNA projektoch až 96 percent.

LIEČBA A STAROSTLIVOSŤ O HIV/AIDS PACIENTA

Stav HIV/AIDS pacienta pred žačatím liečby a 6 mesiacov na liečbe. Foto © by Martin Bandžák


Vothy mala 11 rokov a vážila 7kg, keď nám ju priniesli do MAGNA HIV/AIDS centra v Phnom Penh, Kambodži. Tímu MAGNA lekárov trvalo niekoľko mesiacov, aby vytiahli Vothy z najhoršieho. Práve antivírová (ARV) liečba, terapeutická strava a komplexný prístup jej zachránil život. Dnes Vothy žije v jednom zo sirotincov, ktoré Magna Deti v núdzi v Kambodži prevádzkuje.

Ak máte záujem stať sa MAGNA partner a priamo sa podielať na projektoch, ktoré zlepšujú život detí a ich rodín, prosím kontaktujte nás >>

Kam smerujú Vaše peniaze