MAGNA Deti v núdzi

Lekárski experti

Magna Deti v núdzi v rámci svojich medicínskych projektov spolupracuje s celou škálou odborníkov. Takisto disponujeme zdravotníckym tímom lekárov a zdravotných sestier schopných zasahovať  v rámci humanitárnej katastrofy všade na svete. Humanitárny tím pozostáva zo všeobecných chirurgov, plastických chirurgov, traumatológov, ortopédov, anesteziológov, operačných sestier a logistických pracovníkov.


MUDr. Júlia Horáková

Štúdium medicíny ukončila na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1982. Po ukončení lekárskej fakulty pediatrického smeru nastúpila na 2. Detskú kliniku Lekárskej fakulty a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, kde pracuje doteraz. Počas doterajšej takmer 30-ročnej praxe nepretržito pracuje pri lôžku na klinickom pracovisku, absolvovala atestáciu I. a II.stupňa z pediatrie a získala titul PhD. Od roku 1995 pracuje na Transplantačnej jednotke kostnej drene 2. DK DFNsP v Bratislave, ktoré je jediným centrom na Slovensku, kde sa vykonávajú transplantácie krvotvorných buniek u detských pacientov s leukémiami, útlmovými anémiami, s vrodenými poruchami imunity, niektorými vrodenými metabolickými ochoreniami ale aj iných závažných ochorení. Od roku 2007 je primárkou Transplantačnej jednotky kostnej drene DFNsP. Od roku 2004 začala pracovať s Magna Deti v núdzi ako medicínsky koordinátor-odborný konzultant. Doteraz počas niekoľkotýždňových krátkodobých pobytov sa trikrát zúčastnila na misii v Kambodži, kde sa aktívne zapájala do medicínskych projektov, ako aj pri výstavne a dobudovaní lôžkového detského oddelenia.

 

Dr. Eric Nerrienet

Eric Nerrienet (47) sa narodil vo Francúzsku. Svoje doktorské štúdium absolvoval na Pasteurovom Inštitúte v Paríži na oddelení biológie retrovírusov vedenom profesorkou Francoise Barre-Sinoussimovou. Jeho štúdium zamerané na genetickú rozmanitosť HIV a príbuzných vírusov u nehumanoidných primátov ho priviedlo k životu a práci v subsaharských afrických krajinách v rokoch 1994 až 2004. Od roku 2005 pokračuje v juhovýchodnej Ázii vo svojom výskume rozmanitosti HIV a jeho vplyvu na diagnostiku a liečbu smerom k zdokonaleniu diagnostiky a lekárskej starostlivosti o deti a dospelých infikovaných HIV.

 

Dr. Marcelo Fernandez

Marcelo Fernandez získal svoj lekársky diplom na Univerzite v Rosariu v Argentíne v roku 1993 a jeho medicínsku rezidentúru absolvovanú v nemocnici Dr. Clementa Alvareza v tom istom meste nasledovalo štúdium HIV imunológie vo Francúzsku. V roku 1998 sa pridal k Lekárom bez hraníc a pracoval v Guatemale, kde poskytoval starostlivosť deťom a dospelým infikovaným HIV. V roku 2001 začal v kambodžskom Phnom Pehn s Lekármi bez hraníc pracovať na projekte AIDS ako zdravotnícky koordinátor kambodžského programu na liečbu dospelých a detí. V roku 2003 sa zúčastnil na rozvoji prvej asociácie užívateľov antiretrovirálnych liekov ľudí žijúcich s HIV/ AIDS v celej Kambodži. V roku 2006 pracoval ako klinický koordinátor vedeckých testov tuberkulózy a HIV v tejto krajine. V súčasnosti je zástupcom lekárskeho riaditeľa pre HAIVN (Harvard Medical School AIDS Initiative in Vietnam – Iniciatíva Harvardskej lekárskej školy vo Vietname) založenej v Hanoji. K HAIVN sa pridal v septembri 2007, aby pozdvihol vzdelávanie ohľadom liečby HIV/AIDS a antiretrovirálnej terapie pre zdravotníckych pracovníkov vo Vietname. Vzdelávanie sa skladá z klinického mentorstva, ako aj z kurzov pozostávajúcich z prednášok a prípadových diskusií. HAIVN tiež podporuje Vietnamské ministerstvo zdravotníctva vo vývoji osnov, pokynov a postupov týkajúcich sa HIV/AIDS.

 

MUDr. Eva Vitariušová

Pochádza z Bratislavy a v roku 2004 tu ukončila štúdium medicíny. V auguste toho istého roku sa rozhodla začať pracovať na detskom oddelení v  Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom. Viac ako ročnému pobytu na tomto oddelení vďačí za veľké množstvo neoceniteľných skúseností, ktoré som zúročila aj počas misie s Magna Deti v núdzi v Kambodži a následne aj v Keni.

S Magna Deti v núdzi začala pracovať ako medicínsky koordinátor projektu rehabilitácie detského oddelenia nemocnice v Kambodži v roku 2007. Na misii strávila osem mesiacov. Starala sa ako ako lekár na lôžkovej časti o pacientov s HIV/AIDS a oportúnnymi infekciami, rôznym stupňom podvýživy, ale aj o pacientov s infekciami ako sú horúčka Dengue a malária. Jej každodennou prácou bola okrem starostlivosti o najmenších obyvateľov provincie aj koordinácia projektu v spoluprácu s lokálnym tímom lekárov oddelenia. Spolupodielala sa na kontinuálnom vzdelávaní lokálnych pracovníkov, ako aj na pravidelnej kontrole a organizácii chodu oddelenia.

V súčasnosti popr práci na 2. Detskej klinike Lekárskej fakulty a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou pôsobí ako lekársky konzultant v tíme Magna Deti v núdzi.

Kam smerujú Vaše peniaze