MAGNA Deti v núdzi

Bankové spojenie

V prípade, že ste sa rozhodli podporiť naše, Vaše príspevky a finančné dary môžete darovať na nasledovné bankové účty. Magna Deti v núdzi garantuje transparentné a efektívne využitie finančných prostriedkov. V roku 2012 sme 97 percent získaných prostriedkov použili na humanitárne a rozvojové projekty. Ďakujeme.

Príspevky a finančné dary môžete darovať online alebo na nasledujúce bankové účty:

DARCOVSKÝ ÚČET (EUR)

Príspevky a finančné dary v Euro môžete zasielať na bankový účet:

MAGNA DETI V NÚDZI, občianske združenie
1331793900/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.

IBAN CODE: SK87 1111 0000 00133 179 3900
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

 

DARCOVSKÝ ÚČET (USD)

Príspevky a finančné dary v USD môžete zasielať na bankový účet:

MAGNA DETI V NÚDZI, občianske združenie
1331793038/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.

IBAN CODE: SK37 1111 0000 0013 3179 3038
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

 

ÚČET VEREJNEJ ZBIERKY - MAGNA ZÁCHRANCA (EUR)

Príspevky a finančné dary v Euro môžete zasielať na bankový účet:

MAGNA DETI V NÚDZI, občianske združenie
1331793089/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.

IBAN CODE: SK62 1111 0000 0013 3179 3089
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Účel platby: Magna Záchranca

Zbierka je povolená MVSR od 1.12.2012 do 30.11.2013, evidovaná pod č. SVS-OVVS3-2012/028007.


KONTAKT

V prípade, že máte akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte nás e-mailom alebo v pracovných dňoch na telefónnych číslach:

tel: +421 2 33 00 42 57

mobil: +421 908 797 300

 

 

Kam smerujú Vaše peniaze