MAGNA Deti v núdzi

Často kladené otázky (FAQ)

Možno Magna Deti v núdzi skutočne veriť?

Humanitárna organizácia Magna Deti v núdzi vznikla v roku 2001 na Slovensku za účelom poskytovať zdravotnú a sociálnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi. Od roku 2002 sme vytvorili a stále prevádzkujeme ... zdravotníckych a sociálnych projektov na pomoc deťom a ich rodinám v núdzi. Naša činnosť je rešpektovaná a oceňovaná aj v medzinárodnom meradle.

Najlepšie bude, ak sa presvedčíte sami. Vyskúšajte poslať minimálnu čiastku 3 Eurá a na internete vo Vašom osobnom profile v nasledujúci mesiac budete vidieť ako a komu Vaše peniaze pomohli priamo na mieste. Spoznáte aj príbeh príjemcu Vašej pomoci, ktorému sme aj vďaka Vám v daný mesiac pomohli.

Dodržiavanie všetkých finančných pravidiel Magna Deti v núdzi sú zverejnené v sekcii Náš zaväzok voči Vám.

Ako sú projekty Magna Deti v núdzi financované?

Magna Deti v núdzi považuje transparentnosť a efektivitu pri realizácii svojich aktivít a pri nakladaní s  finančnými prostriedkami za najdôležitejšie princípy pri svojej práci. Od svojho vzniku minimalizuje administratívne náklady a náklady spojené so získavaním finančných prostriedkov na možné minimum. Magna Deti v núdzi na Slovensku každoročne prechádza nezávislým finančným auditom.

Magna Deti v núdzi získava finančné a materiálne prostriedky na svoju činnosť najmä od individuálnych a korporátnych darcov. Na svojich projektoch takisto spolupracujeme s rôznymi nadáciami a niektoré projekty sú financované prostredníctvom programu slovenskej rozvojovej pomoci - Slovakaid.

  • Magna Záchrancovia, ktorí pravidelne prispievajú a podporujú naše aktivity finančne, dostávajú každý mesiac správu o vynaložení ich finančných prostriedkov.

Ako sú projekty Magna Deti v núdzi finančne riadené?

Každý projekt Magna Deti v núdzi má svoj podrobný rozpočet, ktorý je počas roka prehodnocovaný na pravidelnej báze. Projektoví manažéri sledujú rozpočty jednotlivých projektov počas celého roka s cieľom zabezpečiť, aby sa vykonávali všetky operácie zodpovedne a v súlade s cieľmi projektu. Všetky rozpočty sú kontrolované a podliehajú schváleniu predstavenstvom Magna Deti v núdzi. Za implemetáciu humanitárnych projektov je zodpovedná operačná sekcia Magna Deti v núdzi na Slovensku. Magna Deti v núdzi na Slovensku každoročne prechádza nezávislým finančným auditom. Pre transparentnosť našich darcov po celom svete, Magna Deti v núdzi kombinuje účty všetkých našich kancelárií v medzinárodnom meradle. Výsledkom je dôkladný a transparentný obraz v plnom rozsahu našej činnosti.

Ako sa vyberajú a implementujú projekty Magna Deti v núdzi?

Humanitárne projekty sú zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi. Ozbrojené konflikty a nestabilná politická situácia majú zničujúci vplyv na obyčajných ľudí - priame násilie, nútené vysídľovanie, epidémie, hladovanie a psychická trauma sú toho bežné následky, častokrát spojené so zrútenými miestnymi zdravotníckymi službami. Poskytovanie lekárskej a nutričnej pomoci obetiam konfliktov a kríz je pre Magna Deti v núdzi hlavnou prioritou. Utrpenie spojené s infekčnými ochoreniami, ktoré sú zanedbávanié zo strany miestnych vlád je ďalšou hlavnou oblasťou programového zamerania Magna Deti v núdzi. Organizácia si kladie za cieľ poskytnúť adekvátne ošetrenie a starostlivosť ľuďom postihnutých chorobami ako HIV/AIDS, TBC, cholera, malária, horúčka Dengue a iné. Magna Deti v núdzi takisto reaguje na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotníckej služby a takisto pomáhame obetiam prírodných katastrof. Magna rozhodnutie zasiahnuť v čase krízy je založené len na našom nezávislom posúdení a potrieb ľudí, nie pre politické, ekonomické, či náboženské záujmy.

Projekty sú podrobne opísané skôr, než sa začnú a hodnotia sa po celú dobu ich prevádzky. Jasne definované kvantitatívne, ale aj kvalitatívne ciele sú v prípade potreby revidované. Doba trvania nášho zásahu je určená len na základe týchto potrieb, ktoré sú definované a prehodnocujú sa v priebehu misie. Projekty a potreby sú hodnotené priebežne prostredníctvom štandardizovaného systému zberu dát, plus priebežne pomocou vytváraných štúdií.

Magna je odhodlaná zabezpečiť, aby jej pomoc skutočne dostali adresáti, ktorým je určená. Z tohto dôvodu trváme na tom, že naši terénni pracovníci musia mať prístup do zdravotníckych zariadení, musia komunikovať s ľuďmi priamo na mieste a tým pádom nezávisle posúdiť potreby poskytovania pomoci.

Magna Deti v núdzi väčšinu svojich projektov implementuje a prevádzkuje samostane. V zriedkavých prípadoch môžeme poskytnúť finančnú podporu aj iným humanitárnym organizáciam, komunitným skupinám či zdravotníckym zariadeniam, s ktorými v určitej oblasti spolupracujeme.

Aké sú princípy pri využívaní Vašich príspevkov?

Majte prosím na pamäti, že Magna Deti v núdzi používa časť zo všetkých získaných privátnych darov vrátane tých, ktoré sú obmedzené na konkrétne projekty na fundraising a administratívne náklady a vždy sa snaží, aby tieto náklady boli minimálne a na projekty bolo pridelené najmenej 80% z vášho daru. Ak sa nám nepodarí využiť Váš príspevok v súlade s vaším prianím (napríklad v prípade uzavretia projektu alebo príspevky presahujú potreby pre konkrétny projekt), budeme Vás kontaktovať a prerokujeme s Vami ďalšie využitie Vášho daru na pomoc ľuďom v núdzi. Magna Deti v núdzi nikdy nepredĺži intervenciu len za účelom spotreby pridelených finančných prostriedkov na konkrétny projekt.

V rokoch 2003 až 2008 vyčlenila Magna Deti v núdzi minimálne 85% získaných prostriedkov na humanitárne a rozvojové projekty.

Budem mať ako darca možnosť spolurozhodovať komu pôjde môj príspevok?

Prostredníctvom našich správ a publikácií informujeme darcov o našich aktivítách a situáciách v akých sa práve nachádzame a pevne veríme v najvyššiu formu Vašej dôvery voči nám pri rozdeľovaní Vami pridelených všeobecných príspevkov na pomoc tam, kde ju najviac treba. Avšak ak sa rozhodnete venovať Váš príspevok k podpore projektov Magna Deti v núdzi v určitej oblasti, budeme ctiť Vašu voľbu. Darca má možnosť v takom prípade kontaktovať naše fundraisingové oddelenie a dohodnúť spôsob využitia jeho príspevku. O využití Vášho príspevku sa dozviete každý mesiac vo svojom osobnom profile na www.magna.sk.

Akou čiastkou ľudia väčšinou prispievajú?

Minimálna výška jednorázového alebo pravidelného mesačného finančného príspevku sú 3 Eurá. Maximálna výška je neobmedzená, závisí iba od Vášho rozhodnutia a Vašich finančných možností. Príklady pomoci môžete nájsť Kam smerujú Vaše peniaze. Bez ohľadu na výšku mesačných príspevkov si ctíme a vážime každého darcu rovnako.

Môžem posielať príspevky aj nepravidelne?

Áno, môžete, pretože sa nikde v rámci Vašej pomoci nezaväzujete, dokedy budete prispievať. Boli by sme samozrejme radi, ak by ste prispievali pravidelne každý mesiac a čo najdlhšie. No chápeme, že niekedy jednoducho nebudete môcť poslať príspevok. Výška Vášho príspevku môže byť aj každý mesiac rôzna. Pravidelné mesačné prispievanie môžete kedykoľvek prerušiť, ukončiť alebo opäť obnoviť. Takisto môžete prispievať aj jednorázovými príspevkami. Príspevky, ktoré od darcov dostaneme v jeden mesiac, použijeme na zdravotnú starostlivosť pre deti a ich rodiny v našich projektoch.

Hovoríte, že budem poznať projekt, deti a rodiny, ktorým pomáham. Čo, ako a kde sa o nich môžem dozvedieť?

Každý darca po prihlásení sa na svoj osobný profil na stránke www.magna.sk uvidí informácie o príjemcoch jeho príspevkov vo forme základných informácií a charakteristike vykonaných zákrokov v danom projekte. Prostredníctvom krátkeho videa alebo fotopríbehu z terénu sa darca dozvie aktuálnu situáciu z miesta, kde Magna poskytuje humanitárnu pomoc, spozná tím pracovníkov Magna v teréne alebo príbeh jedného z pacientov, ktorému pracovníci Magna deti v núdzi pomohli v danom mesiaci.

Je možné, aby projekt podporovali aj ľudia žijúci mimo Slovenska?

Áno, možnosť podpory je plne otvorená aj pre ľudí mimo územia Slovenska. Pokiaľ ide o ľudí žijúcich v Českej republike alebo Rakúsku, tí môžu pomáhať prostredníctvom lokálnych kancelárii Magna Deti v núdzi v Prahe a vo Viedni.

Je možné, aby projekt podporovali aj ľudia, ktorí by chceli ostať v anonymite?

Áno, možnosť podpory je plne otvorená aj pre ľudí  ktorí si praju zostať v anonymite. V zozname darcov budú evidovaní iba pod svojím identifikačným číslom. Pri registrácii musíte vo formulari zakliknúť políčko anonymný príspevok.

Môžu prispievať fyzické osoby aj právnické osoby?

Pravdaže áno. Právnické osoby sa môžu stať Partnerom Magna Deti v núdzi a podporiť naše aktivity viacerými spôsobmi. Prečítajte si viac Firemné darcovsto>>

Na aké ochorenia a pomoc sa vzťahuje táto humanitárna pomoc?

Magna Deti v núdzi dnes pomáha a poskytuje lekársku a nutričnú pomoc obetiam konfliktov a kríz, ľuďom postihnutých chorobami ako HIV/AIDS, tuberkulóza, cholera, malária, horúčka Dengue a iné. Takisto reagujeme na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotnej služby a takisto pomáhame obetiam prírodných katastrof.

Ako je možné príspevky posielať a kde?

Darca môže zasielať svoje príspevky priamym vkladaním na účet Magna Deti v núdzi, č. ú.: 1331793900/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s. alebo jednorazovým platobným príkazom alebo trvalým platobným príkazom vo svojej banke, ktorý považujeme za najjednoduchší. Takisto je možné zasielať príspevky aj poštovou peňažnou poukážkou typu U. Pri zadávaní platobného príkazu alebo vypĺňaní poštovej peňažnej poukážky je nutné uvádzať Váš variabilný symbol. Najjednoduchšie je vytvoriť si vo Vašej banke trvalý príkaz.

Môžem prispievať prostredníctvom online bankových služieb alebo kreditnej karty?

Áno, môžete darovať Váš finančný príspevok buď pomocou kreditnej karty (Webcard), elektronicky, debetom z vášho bežného účtu prostredníctvom platobnej brány Uniplatba (pre klientov UniCredit Bank), Tatra Pay (pre klientov Tatra Banky). Všetky možnosti sa Vám zobrazia automaticky počas vášej registrácie.

Môžem prispievať prostredníctvom poštovej poukážky?

Áno, môžete darovať aj cez poštovú poukážku. Vo formulári pri registrácii do systému pomoci Magna Darca alebo pri jednorázovom dare prosím zaškrtnite možnosť platby poštovou poukážkou a váš príspevok prosím uhraďte na bankový účet Magna Deti v núdzi, č. ú.: 1331793900/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., ktorý uvidíte pri vašej registrácii.

Môžem posielať príspevky k poslednému dňu mesiaca, kedy mi chodí výplata?

Darca môže kedykoľvek poukázať finančné prostriedky. Peniaze, ktoré v jeden mesiac dostaneme od darcov použijeme na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre deti a ich rodiny v našich projektoch. Darca dostáva informácie o využití jeho príspevkov vždy za daný mesiac, kedy pomohol.

Nakoľko mi to situácia každý mesiac nedovolí, môžem prispievať aj nepravidelne?

Áno, možnosť podpory je vytvorená tak, že umožňuje prispievať aj nepravidelne. Ak sa rozhodnete ukončiť prispievanie, jednoducho prestanete posielať finančné príspevky. Počas podpory Magna Deti v núdzi sa nezaväzujete ani k výške príspevku, ani k dĺžke prispievania, ani Vám nevyplývajú z toho žiadne povinnosti. Je to len na Vašom slobodnom rozhodnutí.

Zaujíma ma, že ak budem mesačne prispievať napríklad 10 Euro, čo sa stane, ak prípadne stratím zamestnanie a nebudem môcť posielať peniaze?

......... Samozrejme do systému Magna Záchranca sa môžete kedykoľvek, keď Vám to finančná situácia dovolí, opäť vrátiť.

Aká je minimálna a maximálna čiastka príspevku? Určuje si výšku príspevku darca sám?

Kvôli administratívnym nákladom spojeným s prevodom peňazí bola nastavená minimálna čiastka na 3 Eurá. Maximálna čiastka nebola stanovená. Darca si zásadne sám určuje výšku príspevku, ktorým chce pomáhať.

Môžem spoznať ľudí, ktorým chcem pomáhať? Chcem presne vidieť, kam idú peniaze, ktorými som pomohol.

Po prihlásení sa na svoj osobný profil a cez svoju mailovú adresu a heslo na webovej stránke www.magna.sk, každý darca bude mať prístup k informáciam a stručnej charakteristike činností, ktoré boli s jeho pomocou v projekte vykonané (napr.počet ošetrených pacientov) v danom mesiaci. Takisto prostredníctvom video alebo fot správy spozná Magna pracovníkov v teréne a uvidí jeden z detských príbehov, ktorému jeho dar pomohol v daný mesiac. Závisí len od darcu, či má záujem navštíviť osobne projekt Magna Deti v núdzi vo svete a na vlastné oči sa presvedčiť o zmysluplnosti a efektívnosti našej pomoci deťom a ich rodinám v núdzi. V prípade Vášho záujmu o návštevu projektu prosím kontaktujte našu kanceláriu magna@magna.sk, kde Vám pomôžu s realizáciou Vašej navštevy.

Ako inak okrem peňazí môžem pomôcť?

Okrem pravidelného mesačného prispievania nám môžete veľmi pomôcť aj tak, že o práci Magna Deti v núdzi budete hovoriť medzi svojimi známymi a priateľmi. Ak nám chcete pomôcť nájsť nových darcov, napíšte nám a my Vám pošleme informačné materiály, ktoré budete môcť rozdávať. Sme presvedčení, že dobrí ľudia určite poznajú vo svojom okolí veľa ďalších dobrých ľudí. Kontaktujte nás na magna@magna.sk.
 

Kontakt

Ak máte záujem podporiť naše aktivity a máte otázky na ktoré by ste vopred potrebovali poznať odpovede, neváhajte nás kontaktovať:

telefón:
+421 2 38 104 669

e-mail: magna(@)magna.sk

č.účtu:
1331793900/1111
UniCredit Bank Slovakia a.s.

Kam smerujú Vaše peniaze