MAGNA Deti v núdzi

História

V roku 2000 Denisa Augustínová a Martin Bandžák strávili niekoľko mesiacov práce s deťmi – obeťami černobylskej katastrofy v nemocničnom zariadení na Kube. Po návrate na Slovensko v roku 2001 iniciovali vznik organizácie MAGNA, ktorá mala za cieľ dokumentovať život ľudí žijúcich v krízových oblastiach sveta a prinútiť modernú spoločnosť pomôcť im žiť kvalitnejší a zdravší život.

Od roku 2002 sa MAGNA aktívne venuje poskytovaniu zdravotnej a sociálnej asistencie deťom a ich rodinám v núdzi. MAGNA bola jednou z prvých organizácií, ktorá začala podávať antivírovú (ARV) liečbu deťom v Kambodži v roku 2003. Následne sme začali vysielať svoje tímy pracovníkov do krízových oblastí sveta a poskytovať zdravotnú, nutričnú a materiálnu pomoc deťom v núdzi.

2001

Dokumentovanie a práca s tibetskými utečencami žijúcimi v exile a kampaň Asia Today spojená s výstavou nadrozmerných fotografií, ktorá upozorňujea širokú verejnosť na problém tibetských utečencov a ich život v exile.

2002

Kampaň Zaostrené na deti upozorňuje širokú verejnosť na problematiku života detí utečencov, detí vojny a detí ulice. Súčasťou kampane je aj séria dokumentárnych filmov pod názvom Nádej pre deti bez detstva. Dokumentárny film o problematike Agent Orange vo Vietname v réžii Vlada Balka získava na festivale AFO 2003 cenu za najlepší dokumentárny film.

2003

MAGNA vyhlasuje svoju prvú verejnú zbierku a kampaň na pomoc HIV/AIDS deťom v Kambodži. Denisa Augustínová a Martin Bandžák počas svojho niekoľko mesačného pobytu v juhovýchodnej Ázii monitorovali problematiku HIV/AIDS v Kambodži, kde nákaza vírusom HIV vzrástla do závratných čísiel a pre deti neexistuje žiadny projekt, ktorý by im poskytol lekársku starostlivosť vrátane ARV liečby.

MAGNA otvára svoju prvú dlhodobú humanitárnu misiu na pomoc HIV/AIDS deťom v Kambodži, v rámci ktorej aj nastavujeme svojho prvého detského pacienta na ARV liečbu.

2004

MAGNA spušťa program Podpor dieťa, prostredníctvom ktorého sa môžu ľudia priamo zapojiť do podpory jednotlivého dieťaťa zaradeného do projektov Magna Deti v núdzi vo svete. Program je podporený kampaňou Nenechajte ma zomrieť, ktorá sa koná pod záštitou ministra zahraničných vecí pána Eduarda Kukana a za osobnej účasti pani Adriany Sklenařikovej-Karembeu, ktorá sa rozhodla prácu Magny podporovať.

MAGNA začína aktívne rozširovať počet pacientov vo svojom programe pre HIV/AIDS deti v Kambodži. Takisto otvárame vzdelávacie centrum pre HIV/AIDS deti v Kambodži.

2005

MAGNA pomáha obetiam tsunami na juhu Indie, kde sa predovšetkým zameriavame na poskytnutie psychosociálnej pomoci deťom, ktorých trauma zo straty rodičov alebo blízkych významne zasiahla. MAGNA takisto zabezpečuje edukačné pomôcky pre deti spojenej s výstavbou komunitných a edukačných centier a knižníc.

MAGNA neustále rozširuje počet deti vo svojom programe pre HIV/AIDS deti v Kambodži.

2006

MAGNA v Kambodži spúšťa v najväčšej pôrodnici a v niekoľkých iných zdravotníckych zariadeniach projekt na zastavenie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa. Kráľ Kambodže Norodom Sihamoni navštevuje MAGNA Centrum v Phnom Penh, kde  odovzdal darčeky pre 236 HIV/AIDS detí pre ktoré MAGNA zabezpečuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Bill Clinton sa počas svojej návšteve Kambodže  stretáva so zástupcami MAGNA.

MAGNA v spolupráci s Clinton foundation a národným program na boj proti HIV/AIDS otvára program na liečbu pre HIV/AIDS deti v Chey Chumneas nemocnici v meste Takhmao, kde MAGNA takisto spúšťa prevádzku nutričného programu pre deti. Otvárame druhý sirotinec pre HIV/AIDS deti v Kambodži.

MAGNA otvára kancelárie v Českej republikeRakúsku.

2007

Prvýkrát začíname pôsobiť v Afrike, konkrétne na západe Kene v provincii Nyanza, kde otvárame dlhodobú misiu a spúšťame projekt na zastavenie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa v dvoch miestnych nemocniciach. 

Dlhodobú misiu otvárame aj v Nikaragui, kde sme začali s prevádzkou mobilnej kliniky v odľahlých častiach krajiny na pomoc presídlenému pôcodnému obyvateľstvu indiánov. V rámci mobilnej kliniky Magna zdravotný personál zabezpečuje primárnu zdravotnú starostlivosť deťom a ich rodinám a starostlivosť o tehotné ženy. Takisto staviame v miestnych osadách aj studne a suché toalety.

V Kambodži rozširujeme svoje pôsobenie o prevádzku chodu pediatrického lôžkového oddelenia v Chey Chumneas nemocnici v meste Takhmao.

2008

V roku 2008 zasiahol Mjanmarsku (Barma) cyklón Nargis a MAGNA do postihnutej oblasti vyslala svoj vlastný tím dobrovoľníkov. Naša humanitárna intervencia zabezpečila pomoc ľuďom v postihnutej oblasti Irawady delty na juhu krajiny. Na prenajatých lodiach sme distribuovali základné potraviny, do krajiny sme dopravili  aj zdravotnícky materál, ktorý prostredníctvo neštátnych kliník v delte zabezpečil v obdobi júl-december 2008 pomoc pre vyše 250 tisíc ľudí.

V roku 2008 sme poskytli stravu a materiálnu pomoc obetiam povolebných nepokojov na západe Kene. V Kombewa nemocnici na západe Kene rozšírujeme svoje pôsobenie o liečbu a nutričnú starostlivosť pre HIV/AIDS ľudí.

V Nikaragui okrem asistencie nášho tímu a materiálnej pomoci pri záplavách rozširujeme naše pôsobenie o starostlivosť pre podvýživené deti.

V Kambodži sme spustili projekt na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa aj v Khmer Soviet Hospital a v spolupráci s Institu Pasteur Cambodia diagnostikujeme deti narodené HIV pozitívnym matkám už v prvých dňoch po narodení.

2009

Vo februári sme otvorili dlhodobú humanitárnu misiu v Demokratickej republike Kongo. Cieľom misie je  implementácia projektov pre HIV/AIDS ľudí, vrátane zabezpečenia liečby a zastavenia prenosu vírusu HIV z matky na dieťa.

Keni, MAGNA po 3 rokoch pôsobenia v Nyanza provincii odovzdala svoj HIV/AIDS projekt miestnym orgánom a svoje aktivity zamerané na zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre HIV/AIDS a podvýživených ľudí sme presunuli na východné pobrežie Kene.

Nikaragui svoju činnosť rozširujeme o projekt na prevenciu HIV/AIDS. Okrem projektu zameraného na prevenciu a testovanie na HIV/AIDS, MAGNA v Nikaragui prevádzkuje mobilnú kliniku. Projekt mobilnej kliniky MAGNA poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť, potravinovú bezpečnosť, manažment stredne ťažkej a akútnej podvýživy, vakcinácie, HIV testovanie a špeciálnu liečbu a asistenciu adolescentným tehotným ženám, vrátane odbornej psychosociálnej pomoci.

Kambodži pokračujeme v poskytovaní primárnej zdravotnej starostlivosti deťom v Chey Chumneas nemocnici a aj vo svojej činnosti zameranej na pomoc HIV/AIDS a podvýživeným deťom.

2010

Naše lekárske tímy pôsobia na Haiti, ktoré postihlo ničivé zemetrasenie. Okrem vyslania zdravotníckeho tímu, MAGNA poskytuje obetiam zemetrasenia psychosociálnu pomoc a zabezpečujeme výstavbu zdravotníckeho centra pre matky s deťmi.

2013

Otvárame misiu v Mjanmarsku (Barma), kde naše aktivity a projekty zameriamevame na boj s detskou podvýživou, materským zdravím a primárnou zdravotnou starostlivosťou. Po tajfúne Hayian sme na Filipíny vyslali tím našich pracovníkov a už štvrtý deň po katastrofe sme distribuovali humanitárnu pomoc. V Južnom Sudáne, v ktorom koncom roka prepuklo etnické násilie poskytuje zdravotnú pomoc obetiam násilia v Jube.

Magna Children at Risk je registrovana v USA ako 501(c)(3) tax-exempt organization.

Kam smerujú Vaše peniaze