MAGNA Deti v núdzi

Kto sú MAGNA ľudia v teréne

Magna Deti v núdzi je zavislá na odhodlaní, obetavosti a ťažkej práce ľudí, ktorí sa podieľajú na výkone projektov priamo v teréne. Krajiny trpiace extrémnou chudobou, vojnovými a povojnovými traumami, HIV/AIDS, podvýživou alebo následkami prírodnej katastrofy sa stávajú miestom ich pôsobiska, kde ponúkaju svoje schopnosti a zručnosti zväčša na 6 -12 mesiacov počas jedného vyslania. Tu sú niektorí z nich.

Andrea Stránska, terénna koordinátorka, Kambodža a Demokratická republika Kongo

„Žiť v cudzích krajinách, s rešpektom pracovať v odlišných kultúrach a zvykoch, je v tej istej chvíli úžasný zážitok ako aj nesmierna výzva.“ hovorí o svojej práci Andrea Stránska.

S Magna Deti v núdzi pracujem ako terénna koordinátorka od januára 2007. Prvým postom a zároveň prvou skúsenosťou s rozvojovou prácou v teréne bol pre mňa projekt na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa v Kambodži. Od februára 2009 koordinujem zdravotnícke projekty Magna Deti v núdzi na africkom kontinente v Kinshase, Konžskej demokratickej republike.

Narodila som sa v Bratislave a vyštudovala som sociálnu prácu a medzinárodný obchod v Bratislave. Počas štúdia som pracovala ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom centre Kopčany so znevýhodnenými deťmi a mladými ľuďmi v klube i v teréne. Práca mi umožnila spoznať problémy a asistovať pri hľadaní ich riešenia pre ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.

Pred prácou s Magna Deti v núdzi som pracovala v Rade mládeže Slovenska kde som bola zodpovedná za zahraničnú oblasť mládežníckej práce. Zaoberala som sa rôznorodými tematikami týkajúcich sa detí a mládeže od neformálneho vzdelávania až po propagáciu ľudských práv.

Vďaka Magna Deti v núdzi sa mi podarilo si splniť sen pracovať v krajine stredného a nízkeho príjmu na zmysluplných projektoch prinášajúcich úžitok priamo populácii v núdzi.

 

Zuzana Barciová, operačná zdravotná sestra, misia Haiti 2010

 

Karin Slováková, nutričná koordinátorka, Kambodža

“Vždy to bude práca s ľudmi a pre ľudí, ktorá má možnosť meniť životy tých ktorých sa dotýka, ktorá ma fundamentálne napĺňa a dáva dlhodobý zmysel.” hovorí Karin Slováková.

S Magna Deti v núdzi pracujem v Kambodži od februára 2007. V období, keď som sa prvýkrát stretla s ľuďmi z Magny som bola na ceste do Ázie učiť angličtinu. Po tomto prvom krátkom stretnutí sa moje plány zmenili a ponuka pracovať v Kambodži bola pre mňa jasnou voľbou.

Pochádzam z Leopoldova a cesta životom nebola pre mňa vždy priama. Po ukončení stredoškolského štúdia, nasledoval odchod z domu do sveta, ktorý mi otvoril možnosti a ukázal diversitu ľudských osudov. Po bližšom poznaní existujúcich situácií v ktorých sa človek narodí, vyrastá, či nedobrovolne ocitá a ktoré sú ďaleko od definícií spravodlivosti a ľudských práv som sa rozhodla, že sa budem snažiť tieto osudy ovplyvniť. Na začiatku to bola rodina v južnom Bronxe, neskôr senegalskí emigranti. Dnes sú to kambodžania, taktiež na okraji spoločnosti.

V minulosti to bola pre mňa inštinktívna pomoc v hľadaní možností uplatnenia pre týchto ľudí. Dnes s Magnou sú to profesionálne projekty pre zlepšenie lekárskej a sociálnej starostlivosti pre deti v núdzi.

 

Vlado Ostrihoň, chirurg, Haiti 2010

S Magnou sa zúčastnil na humanitárnej misii na Haiti vo februári 2010, kde po ničivom zemetrasení spolu s ďalšími členmi chirurgického tímu poskytoval urgentnú operačnú, ale aj pooperačnú starostlivosť pacientom v nemocnici v Port au Prince.

Žije v Bratislave, medicínu vyštudoval na UK  v Bratislave, jeho špecializáciou je interná chirurgia, pričom za roky praxe realizoval viac než 1600 operačných zákrokov.

 

Katarína Chebeňová, terénná koordinátorka, Kambodža

“Sny sa naozaj môžu stať skutočnosťou. A aj keď moja práca bola dlhom mojím snom, dúfam, že raz nebude potrebná a dôvody, pre ktoré musíme pomáhať už nebudú existovať... K tomu však treba veľa zanietenia, odhodlania a energie a preto robím, to čo robím a snažím sa túto prácu, ktorá je zároveň poslaním, robiť najlepšie ako viem.“

Pre Magna Deti v núdzi som začala pracovať v novembri 2008 v Kambodži na projekte na zastavenia prenosu vírusu HIV z matky na dieťa, kde pracujem doteraz.

Pôsobiť ako rozvojová pracovníčka bolo mojím snom už od začiatku štúdia na univerzite a preto som sa snažila všetky moje aktivity zameriavať na splnenie si tohto cieľa. Môj záujem o rozvojové a humanitárne otázky sa začal formovať už počas prých rokov štúdia a v tom istom období som sa dozvedela o aktivitách Magna Deti v núdzi a začala sa podieľať na zmene aspoň cez podporu HIV pozitívneho dieťaťa z Kambodže a dobrovoľníčenie v projekte rozvojového vzdelávania UNICEF-u. Počas štúdia medzinárodných vzťahov a európskych štúdií na UK v Bratislave som absolvovala študijný pobyt vo Veľkej Británii, kde som získala lepšie základy v rozvojovej problematike, čo mi umožnilo viac sa špecializovať na rozvojovú a humanitárnu oblasť počas finálnych rokov štúdia. Unikátnou skúsenosťou pre mňa bola tiež stáž v agentúre Organizácie spojených národov pre koordináciu humanitárnych otázok v Ženeve, ako aj na oddelení rozvojovej spolupráce na Ministerstve zahraničných vecí SR, kde som sa oboznámila s rozvojovými a humanitárnym mechanizmami na národnej a nadnárodnej úrovni. Nadobudnuté pracovné a jazykové skúsenosti mi tak umožnili splniť si sen a pracovať pre Magnu v teréne.

 

Mirka Cerulová, terénná koordinátorka, Vietnam a Keňa

”Nie je to len práca, ale aj poslanie. Poslanie, ktoré občas bolí, ale nikdy nie tak, aby som si povedala, že to vzdávam!“ hovorí Mirka Cerulová.

S Magna Deti v núdzi pracujem od júla 2009. Mojim prvým miestom pôsobenia ako humanitárnej pracovníčky bola západná Keňa, kde som pracovala v Magna HIV/AIDS projekte v provincii Nyanza. Svoje skúsenosti momentálne uplatňujem v ďalšom HIV/AIDS projekte Magna Deti v núdzi vo Vietname.

Po absolvovaní magisterského štúdia na UK v Bratislave, odbor sociálna práca, som pracovala na oddelení skytu s verejnosťou UV SR. V roku 2004 som odišla na štúdijný pobyt do Veľkej Británie, kde po úspešnom ukončení štúdia som zostala žiť a pracovať päť rokov.

Od roku 2006 som pracovala ako sociálna pracovníčka v dvoch najznámenjšich Londýnskych centrách (YMCA a Centrepoint) pre mladých ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Táto skúsenosť mi pomohla hĺbšie pochopiť sociálne problémy, ktoré súčasná moderná doba prináša.

Pracovať ako humanitárna pracovníčka bol mojim cieľom už od ukončenia štúdia - sociálnej práce. Nadobudnuté pracovné skúsenosti a jazykové znalosti (anglický a španielsky jazyk) ma priviedli k Magne a k práci terenného koordinátora v dlhodobých humanitárnych projektoch.

 

Kathryn Sullivan, zdravotná sestra, Keňa

O prácu v zahraničných misiách som sa začala zaujímať, ešte keď som bola na strednej škole. Rozhodola som sa ísť na zdravotnú školu, pretože som si myslela, že by to bol dobrý spôsob, ako by som mohla neskôr vhodne pomôcť ľuďom v rozvojových krajiách. Po úspešnom ukončení zdravotnej školy v máji 2007, som pracovala na detskej klinike. Keď som premýšlala nad prácou v Afrike, to, čo ma najviac zaujalo boli deti s HIV / AIDS, matiek a detí, prevencia šírenia AIDS na deti, očkovanie a detská podvyživena. Keď som prvý krát počula o Magna Deti v Núdzi , bola som uchvátená, že všetko, čo mňa fascinuje a láka, Magna robí. Mojim veľkým prianím bolo pomáhať deťom v afrike a Magna Deti v Núdzi sa pre mňa stala jedinečnou šancou, tento môj sen zrealizovať.

Belmont University v Nashville, TN, USA, bakalár vied v ošetrovateľstva. Katie je "registrovaná pediatrická sestra".

 

Eva Vitáriušová, lekárka, Kambodža a Keňa

"S Magna Deti v núdzi som získala neoceniteľné skúsenosti s tropickou medicínou a efektívnou humanitárnou pomocou v rozvojových krajinách.  Zároveň ma práca obohatila o skúsenosť a poznatok o ľuďoch žijúcich v pre nás často nepredstaviteľných podmienkach. Presvedčila ma, že usilovnou a efektívnou prácou a so spoločným zanietením sa dajú z malých vecí urobiť veľké zázraky." hovorí Eva Vitáriušová.

Pochádzam z Bratislavy a v roku 2004 som tu ukončila štúdium medicíny. V auguste toho istého roku som sa rozhodla začať pracovať na detskom oddelení v  Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom. Viac ako ročnému pobytu na tomto oddelení vďačím za veľké množstvo neoceniteľných skúseností, ktoré som zúročila aj počas misie s Magna Deti v núdzi v Kambodži a následne aj v Keni.

S Magna Deti v núdzi som začala pracovať ako medicínsky koordinátor projektu rehabilitácie detského oddelenia nemocnice v Kambodži v roku 2007. Na misii som strávila osem mesiacov. Starala som sa ako ako lekár na lôžkovej časti o pacientov s HIV/AIDS a oportúnnymi infekciami, rôznym stupňom podvýživy, ale aj o pacientov s infekciami ako sú horúčka Dengue a malária. Mojou každonennou prácou bola okrem starostlivosti o najmenších obyvateľov provincie aj koordinácia projektu v spoluprácu s lokálnym tímom lekárov oddelenia. Spolupodielala som sa na kontinuálnom vzdelávaní lokálnych pracovníkov, ako aj na pravidelnej kontrole a organizácii chodu oddelenia.

V súčasnosti popri práci na 2. Detskej klinike Lekárskej fakulty a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou pôsobím ako lekársky konzultant v tíme Magna Deti v núdzi.

 

Martin Bandžák, šéf misie, Kambodža

Martin Bandžák sa narodil v Bratislave. Fotografovaniu sa venuje od svojich 20 rokov. Vo svojich fotografických projektoch sa zameriava na každodenný život marginalizovaných skupín spoločnosti, ktoré čelia humanitárnym krízam alebo iným konfliktom. Jeho fotografické práce zahŕňajú príbehy ľudí z Kambodže, Konga, Haiti, Indie, Kene, Sudánu a iných krajín. V roku 2003 získal čestné uznanie na Czech Press Foto za reportáž „AIDS v Kambodži“. V roku 2010 získala jeho fotografia dievčaťa zraneného pri zemetrasen  na Haiti hlavnú cenu Czech Press Foto.

V roku 2001 spolu s Denisou Augustínovou založil humanitárnu organizáciu Magna Deti v núdzi. Od roku 2002 delí svoj domov medzi Phnom Penh a Bratislavu. V roku 2008 vydal fotografickú knihu o Kambodži – Stratené životy.

 

Maroš Púchovský, terénny koordinátor, Nikaragua

Maroš Puchovský pracoval ako projektový koordinátor pre Magna Deti v Núdzi od marca 2007, keď bol projekt mobilnej kliniky, poskytujúcej lekársku pomoc, spustený. Pred tým, než Maroš začal spolupracovať s Magna Deti v Núdzi, vyučoval španielsky jazyk na národohospodárskej fakulte v Bratislave, vydal knihu o latinskoamerickej civilizácii a pracoval ako žurnalista.

 

Romain Santon, zdravotná sestra a terénny koordinátor, Kambodža

"Magna Deti v Núdzi mi dala príležitosť a zároveň možnosť pracovať na pozícii zdravotníka pre projekty Magna v Kambodži. A keď som sa v januári a februári 2010, zúčastnil spolu s lekárskym tímom Magna na Haiti po zemetrasení, kde sme poskytovali pomoc obyvateľstvu, vedel, som že rozhodnutie, ktoré som urobil niekoľko rokov predtým, bolo správne. Pretože aj keď je táto práca niekedy ťažká a nikedy máme aj pochybnosti, vždy dostávame naspäť viac, než očakávame, "

Pracujem pre Magna Deti v Núdzi od novembra 2008. V súčasnosti pracuje na projekte v Phnom Penh, Kambodža ako zdravotnícky asistent / koordinátor HIV.AIDS programu.

Potom, čo som v roku 2006 skončil zdravotnú školu na Rockefeller inštitúte v Lyone (Francúzsko), začal som pracovať ako špecializovaná zdravotná sestra v Verejnom hospice v Lyone v rôznych špeciálizáciách, ako je úrazová, intenzívna starostlivoť a detská kardiológia. Potom som pracoval takmer rok v reedukačnom centre pre ortopédickú chirurgiu a poly-traumy. Na konci roka 2007 som sa presťahoval do Ženevy, Švajčiarsko, kde som pracoval v Ženevskej Fakultnej nemocnice.

Počas štúdií, v roku 2005, som mal možnosť zúčastniť sa na humanitárnej misii v protestantskej nemocnici Bangwa, poľnej nemocnici v Kamerune. Hlavným cieľom misie bola prevencia a zdravotná starostlivosť pre pacientov s HIV. Od tej doby som aktívne hľadal možnosť opäť pracovať v tejto úžasnej a vzrušujúcej oblasti v rôznych kultúrnych prostrediach, s ľuďmi v núdzi.

Mám rád najmä každodenný kontakt s pacientmi v teréne. Predovšetkým deti, sú úžasné a je to zaujímavé vidieť, ako sa vysporiadavajú s chorobami. Koordinácia programu a riadenie tímu miestnych pracovníkov otvára moje vlastné názory na kultúrne rozdiely a prehlbuje moju spolupratričnosť a pochochopenie problémov a tém súvisiacich s chudobou a stigmatizáciou.

 

Denisa Augustínová, operačná koordinátorka, Kambodža

Denisa Augustínová sa narodila v Bratislave. V roku 2001 spoluzakladala organizáciu Magna Deti v núdzi. Zúčastnila sa a stála pri implemetácii väčšiny jej misií vo svete. Väčšinu roka pôsobí v Kambodži, kde Magna Deti v núdzi (od roku 2003) realizuje projekty zamerané na HIV/AIDS a podvýživu a odkiaľ koordinuje rozvojové a humanitárne aktivity organizácie vo svete.

V roku 2007 ako Architect of the Future prezentovala svoje vízie riešenia problematiky podvýživy vo svete na konferencii Waldzell. Vlastným povolaním je sociálna pracovníčka.

 

Sara van Rompaey, lekárka, Demokratická republika Kongo

 

Pozrite si postrehy a zážitky niektorých našim terénnych pracovníkov aj tu >>

Kam smerujú Vaše peniaze