MAGNA Deti v núdzi

Náš tím

Magna Deti v núdzi má svoj tím na Slovensku od svojho vzniku v roku 2001, ktorý má za úlohu riadiť projekty všetkých krátkodobých a dlhodobých humanitárnych misii vo svete, získavať materiálne a finančné prostriedky pre humanitárne projekty, získavať pracovníkov do terénu, realizovať edukačné projekty a informačné kampane, spolupracovať s médiami a vzdelávať verejnosť o problémoch ľudí a detí žijúcich v nebezpečných zónach sveta.

Martin Bandžák, výkonný riaditeľ

Narodil sa v Bratislave a profesiou je fotograf. V roku 2001 spoluzakladal Magna Deti v núdzi. Rozbiehal MAGNA misie v Kambodži, Vietname, Keni, Nikaragui a Južnom Sudáne. Takisto sa zúčastnil humanitárnych misií v Barme, Indii a na Haiti. Od roku 2002 delí svoj domov medzi Phnom Penh a Bratislavu. V roku 2008 vydal súbor fotografií o Kambodži – Stratené životy. Dlhodobo sa venuje dokumentárnej fotografii, získal niekoľko ocenení na Czech Press Photo a iných súťažiach.

 

Denisa Augustínová, riaditeľka operačnej sekcie

Narodila v Bratislave, kde aj vyštudovala sociálnu prácu. V roku 2001 spoluzakladala Magna Deti v núdzi. Zúčastnila sa a stála pri implemetácii väčšiny MAGNA misií vo svete. Väčšinu roka pôsobí v Kambodži, kde Magna Deti v núdzi realizuje projekty zamerané na HIV/AIDS a podvýživu a odkiaľ koordinuje humanitárne a rozvojové aktivity MAGNA vo svete. V roku 2007 ako "Architect of the Future" prezentovala  vízie riešenia problematiky podvýživy vo svete na konferencii Waldzell.

 

Barbara Langsfeldová, správa webu a darcov

Narodila sa v Bratislave a od roku 2000 žije medzi Bratislavou a Prahou. S Magna Deti v núdzi spolupracuje od roku 2011 v sekcii pre fundraising a komunikáciu. Predtým pôsobila v komerčnej sfére na pozícii marketing manager.

 

 

MUDr. Eva Vitáriušová, operačná sekcia

Pochádza z Bratislavy a v roku 2004 tu ukončila štúdium medicíny. Následne začala pracovať na detskom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom. S Magna Deti v núdzi začala pracovať ako medicínsky koordinátor projektu rehabilitácie detského oddelenia nemocnice v Kambodži v roku 2007. Následne pôsobila na MAGNA misii v Keni. V súčasnosti popri práci na 2. Detskej klinike Lekárskej fakulty a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou pôsobí ako lekársky konzultant Magna Deti v núdzi.

 

Bambi Badibangová, desk officer (Južný Sudán a katastrofy)

Narodila sa v Kinshase, Demokratická republika Kongo. Uz počas štúdia na UK v Bratislave sa venovala problematike rozvojovej spolupráce so zámeraním na africké krajiny. Vďaka osobným a profesionálnym väzbám k Afrike a pracovným skúsenostiam má silné zázemie v slovenských a medzinárodných inštitúciách. Niekoľko rokov pôsobí aj ako expert Európskej únie pri pozorovaní volieb.

 

Andrea Lafosse, operation manager

Narodila sa v Bratislave a vyštudovala tam sociálnu prácu a medzinárodný obchod. Počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom centre Kopčany so znevýhodnenými deťmi a mladými ľuďmi v klube i v teréne. Práca jej umožnila spoznať problémy a asistovať pri hľadaní riešenia pre ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. S Magna Deti v núdzi pracuje už 7 rokov, postupne bola na misiách v Kambodži a Kongu, dnes pôsobí v operačnej sekcii a je aj členom spravnej rady organizácie.

 

 

Eva Slámková, fundraising

Zuzana Wallnerová, komunikačný koordinátor

Lívia Šímová, financie

 

Každý rok Magna Deti v núdzi vysiela do terénu okolo 15 svojich pracovníkov, ktorí po boku 350 lokálnych zdravotníkov asistujú a pomáhajú ľuďom v núdzi.

Vyslaní pracovníci Magna Deti v núdzi vo svete >>

Lekárski experti Magna Deti v núdzi >>

 

Magna Deti v núdzi takisto spolupracuje so študentami a vo svojom tíme má stážistov, ktorí pomáhajú pri fuandraisingu a komunikácii.

Aktuálne máme vo svojom tíme týchto stážistov:

 

KONTAKT PRE DONOROV

V prípade, že máte záujem podporiť alebo spolupracovať s Magna Deti v núdzi prosím kontaktujte

Eva Slámková slamkova(@)magna.sk

 

KONTAKT PRE MEDIA

V prípade, že máte záujem spolupracovať s Magna Deti v núdzi prosím kontaktujte Zuzana Wallnerová wallnerova(@)magna.sk alebo na čísle +421 917 827 827

 

SPRÁVNA RADA

Martin Bandžák - predseda

Denisa Augustínová

Andrea Lafosse

 

DOZORNÁ RADA

Jozef Barta

Juraj Vaculík

MUDr. Júlia Horáková PhD.


Kam smerujú Vaše peniaze