MAGNA Deti v núdzi

Štruktúra organizácie

Magna Deti v núdzi (MAGNA) je slovenská nezisková humanitárna organizácia, ktorá má v rámci svojej operačnej sekcie na starosti organizovanie, plánovanie a vykonávanie humanitárnych a rozvojových aktivít MAGNA vo svete. Popritom získava materiálne a finančné prostriedky pre humanitárne projekty, pracovníkov do terénu, realizuje edukačné projekty a informačné kampane, spolupracuje s médiami a vzdeláva verejnosť o problémoch ľudí a detí žijúcich v nebezpečných zónach sveta.

Medzinárodná sieť MAGNA sa skladá z 4 rôznych asociovaných organizácií, ktoré sú všetky právne nezávislé, majú vlastných členov, samostatné financovanie, vnútornú organizáciu a nesú názov Magna Children at Risk.

Partnerské organizácie zohrávajú dôležitú podpornú úlohu pri misiách cez nábor dobrovoľníkov, fundraising a takisto spoluprácujú na prevádzke projektov.

Magna Deti v núdzi má zriadené svoje stále misie v Kambodži, Keni, Kongu, Južnom Sudáne, Haiti, Mjanmarsku a Nikaragui (pozri Kde robíme). Po tsunami sme sme pôsobili 5 rokov v Indii. takisto sme pomáhali HIV/AIDS ľuďom vo Vietname. V našich humanitárnych a rozvojových projektoch vo svete pracuje 400 pracovníkov.

 

MAGNA DETI V NÚDZI - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Magna Deti v núdzi, občianske združenie je samostatnou organizáciou a bolo zaregistrované na MV SR dňa 14.05.2001, č.spisu: VVS/1-900/90-18491.

sídlo:
Štefánikova 19 
811 05 BratislavA
Slovenská republika

www.magna.sk

 

MAGNA DETI V TISNI - ČESKÁ REPUBLIKA

Magna Deti v tísni, o.p.s. je samostatnou organizáciou v rámci siete Magna Deti v núdzi v Českej republike od roku 2006.

sídlo
Na Petřinách 2
162 00 Praha 6
Česká republika

kancelária:
Palác Akropolis
Kubelíkova 1548/27
130 00 Praha 3
Česká Republika

www.magnadetivtisni.cz

 

MAGNA KINDER IN GEFAHR - RAKÚSKO

Magna Kinder in Gefahr je samostatnou organizáciou v rámci siete Magna Deti v núdzi v Rakúsku od roku 2006.

 

MAGNA CHILDREN AT RISK - USA

Magna Children at Risk je samostatnou organizáciou v rámci siete Magna Deti v núdzi v USA v štáte New York a od roku 2013 má štatút 501(c) (3).

www.magnachildrenatrisk.org (coming soon)

.

Kam smerujú Vaše peniaze