MAGNA Deti v núdzi

Štúdie a publikácie

Medicínske štúdie

Medicínske dáta a výskumy z Magna Deti v núdzi (MAGNA) terénnych projektov sú pravidelne prezentovane a publikované v odbornej tlači a na odborných sympóziach.

Archív >>

 

Knihy a časopisy

Magna Deti v núdzi spolupracuje s novinármi, fotografmi a osobnosťami a informuje verejnosť o krízových situáciach vo svete. Takisto informujeme o porušovaní základných ľudských práv vo svete a prostredníctvom médií, publikácii a reportáží upozorňujeme na predstaviteľov nedemokratických režimov.

INSIDE magazine >>

Stratené životy >>

 

Výročné správy

Magna Deti v núdzi každoročne zverejňuje prehľad svojich aktivít vo svete. Zhrnutie našich aktivít za uplynulé obdobie ponúkame vo forme výročných správ >>

Kam smerujú Vaše peniaze